شناسه خبر : 32010

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان خالص سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی افزایش یافت

زیان خالص سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی افزایش یافت

درآمدهای عملیاتی شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی درنیمه نخست امسال به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 12 میلیاردی مدت مشابه سال گذشته این شرکت، حدود 2 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داشت.

گفته می شود که افزایش درآمد حاصل از مدیریت طرح های شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی نسبت به سال قبل به دلیل افزایش عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متناسب با بودجه شرکت بوده است.

از منظر درآمد، این شرکت از ساختمان شهرک قدس که در اختیار نظام مهندسی است ماهانه مبلغ 229 میلیون و 100 هزارتومان اجاره دریافت می کند.

برهمین اساس شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی از محل اجاره ملک مذکور بالغ بر یک میلیارد و 374 میلیون تومان درآمدکسب کرده است.

با این حال بررسی صورت های مالی منتشر شده شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی نشان داد که این شرکت با وجود درآمد عملیاتی 14 میلیارد تومانی، زیان خالص و عملیاتی آن در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به عبارت بهتر زیان عملیاتی شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در مدت مذکور با 2 میلیارد تومان افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.

این درحالی است که زیان عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته حدود 6 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

photo_2023-03-01_23-36-26

دراین میان زیان خالص شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی هم در مدت 6 ماهه منتهی به شهریور ماه امسال روندی افزایشی داشته است.

این شرکت در مدت زمان مورد نظر این گزارش بیش از 9 میلیارد و 300 میلیون تومان زیان خالص ثبت کرده است.

این رقم درمقایسه با زیان خالص 5 میلیارد و 137 میلیون تومانی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، حدود 4 میلیارد و 184 میلیون تومان افزایش داشت.

نگاهی به عملکرد 6 ماهه امسال شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی نشان داد که اگرچه این شرکت درنیمه  نخست سال گذشته 8 میلیارد و 180 میلیون تومان سود انباشته ثبت کرده  اما در مدت مشابه امسال زیان انباشته ای یک میلیارد و 135 میلیون تومان داشته است.

نگاهی به وضعیت دارایی های ثابت شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی نشان داد که مبلغ دفتری دارایی های ثابت آن  تا پایان شهریور ماه سالجاری بیش از 3 میلیارد و 895 میلیون تومان بوده  که تا سقف مبلغ 83 میلیارد و 559 میلیون تومان در برابر خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی که صددرصد مالکیت آن در اختیار دولت است، به منظور اصلاح ساختار سازمانی و منطقی کردن تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شده است.

این شرکت به تهیه و اجرای طرح های ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، فروش و اجاره دادن ساختمان و تاسیساتی که با سرمایه گذاری مستقل یا مشترک احداث می شود و خرید زمین و ساختمان می پردازد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای