شناسه خبر : 31522

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد تعمیرات نیروگاهی ایران ۱۱۶ میلیارد تومان رشد کرد

درآمد تعمیرات نیروگاهی ایران 116 میلیارد تومان رشد کرد

درآمد عملیاتی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در سال گذشته به ۳۶۷ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 251 میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته حدود 116 میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران سال 69 تحت عنوان شرکت تعمیرات نیرو تاسیس شد. 

نام شرکت در سال 76 به توسعه صنایع نیروگاهی ایران و متعاقب آن در سال 81 به نام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران تغییر یافت.

درحال حاضر شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران جزء شرکت های فرعی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.

فعالیت اصلی شرکت، ساخت و بازسازی، تعمیرات، نصب،طراحی و تحقیقات، مهندسی و نظارت فنی، خرید ماشین آلات و ابزار مورد نیاز نیروگاهها، سرمایه گذاری و مشارکت و انجام هرگونه عملیات و معاملات مرتبط با اهداف شرکت است. 

شرکت های فرعی آن عمدتا در زمینه های تعمیرات و بازسازی انواع توربین های گازی، طراحی و اجرای سیستم های الکترونیکی و مخابراتی، فعالیت های بازرگانی و تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک انواع کالا و فعالیت های سرمایه گذاری، فعال هستند.

درآمد شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران عمدتا از محل ارائه خدمات است. 

این شرکت درسال گذشته، 251 میلیارد تومان درآمد از محل پروژه های مربوط به معاونت پروژه ها، 85 میلیارد تومان از محل پروژه های مربوط به معاونت مکانیک و 30 میلیارد تومان از محل پروژه های مربوط به معاونت الکتریک کسب کرده است.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در سال گذشته،486 میلیون تومان درآمد از محل فروش ضایعات، 215 میلیون تومان درآمد از محل سود سپرده های بانکی، 17 میلیارد تومان از محل سود سهام سرمایه گذاری و 508 میلیون تومان از محل سود ناشی از تسعیر ارز، درآمد داشته است.

مروری بر عملکرد سال گذشته شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نشان داد که سود خالص این شرکت در سال گذشته  به رقم 39 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 34 میلیارد تومانی این شرکت در سال 99 تنها4 میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، دارایی های ثابت خود را تا ارزش 32 میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.

ارزش دفتری دارایی های ثابت شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران تا پایان سال گذشته 589 میلیارد تومان بوده است.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای