شناسه خبر : 31503

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک ازسپرده های بانکی به ۳۷ میلیارد تومان رسید

درآمد صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک ازسپرده های بانکی به 37 میلیارد تومان رسید

درآمدهای عملیاتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در نیمه نخست سالجاری به ۴۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 35 میلیارد تومانی این صندوق در نیمه نخست سال گذشته حدود 7 میلیارد تومان رشد داشته است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شده و فعالیت خود را از سال 85 آغاز کرده است.

مرکز اصلی این صندوق در تهران است اما می تواند مطابق با قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در اساسنامه یا پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور، شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.

هدف صندوق ، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت اجرای طرح های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی یا اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح های مذکور است.

این صندوق از نظر مالی به صورت خود گردان اداره شده و چنانچه تکالیف وماموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین خواهد شد.

درسالجاری فعالیت صندوق عمدتا مربوط به تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها به صنایع و تمدید ضمانتنامه های سنوات گذشته بوده است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در شش ماهه نخست سالجاری از محل ارائه خدمات همچون صدور ضمانت نامه و خسارت تاخیر تادیه  5 میلیارد تومان و از محل درآمد سود سپرده های بانکی 37 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

 

ناگفته نماند که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در شش ماهه نخست امسال،  13 میلیون و 900 هزار تومان درآمد از فروش ضایعات و سایر داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 میلیون و 200 هزار تومان رشد داشته است.

مروری برعملکرد سالجاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نشان داد که سود خالص این صندوق درنیمه نخست امسال به رقم 30 میلیارد و 700 هزار تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 27 میلیارد تومانی این صندوق در شش ماهه نخست سال 1400، حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان رشد داشته است.

 

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای صندوق شود.

 صندوق سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

با توجه به اینکه ریسک اعتباری در این صندوق متاثر از عدم ایفای تعهدات ضمانت خواهان است به همین جهت ذخیره فنی به میزان کافی محاسبه و در حسابها منظور شده است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در نیمه نخست سالجاری 544 ضمانت نامه فعال دارد که 503 ضمانت نامه در سال 99 و سال گذشته صادرشده، 18 ضمانت نامه در سال 1400 و 23 ضمانت نامه در نیمه نخست امسال صادر شده که مجموع آنها به ارزش 425 میلیارد تومان است.

هرچند که وثایق دریافتی در قبال بدهی های احتمالی ضمانت نامه های صادره، 1 هزارمیلیارد تومان چک و سفته و263 میلیارد تومان وثایق ملکی است که مجموع وثایق دریافتی این صندوق به یک هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.

ناگفته نماند که در بودجه مصوب این صندوق صدور و تمدید 190 ضمانت نامه پیش بینی شده که صندوق 55 عدد آن را محقق کرده و 135 عدد از بودجه پیش بینی شده عقب است.

 

ارسال نظر