شناسه خبر : 30672

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی ۹ شرکت وزارت جهاد به ۷۸ هزارمیلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی ۹ شرکت وزارت جهاد به ۷۸ هزارمیلیارد تومان رسید

از ۹ شرکت و موسسه وزارت جهاد کشاورزی ۴ شرکت زیان ده و ۴ شرکت سود ده بوده است و زیان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هم در سال گذشته به صفر رسیده است. سود خالص ۴ شرکت و موسسه وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به رقم یک هزار و ۴۴۱میلیارد تومان رسید.

حجم ویدیو: 10.92M | مدت زمان ویدیو: 00:01:35
ارسال نظر

خدمات بیمه ای