شناسه خبر : 30562

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نیمه نخست امسال ۳۳۰۰ میلیارد تومان سود ساخت

۸۸ درصددرآمدهای عملیاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ازاشخاص وابسته است

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نیمه نخست امسال 3300 میلیارد تومان سود ساخت

درآمدهای عملیاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نیمه نخست سالجاری به رقم ۱.۵۴۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 460 میلیارد تومانی این شرکت در سال 99، حدود 1.081 میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی جزو واحدهای تجاری اصلی وزارت نفت است که وظیفه مدیریت و گسترش عملیات صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کشور را برعهده دارد.

این شرکت در تمامی رشته های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، تهیه و تولید انواع فرآورده های فرعی که از نفت و مشتقات نفتی و گازهای طبیعی به دست می آید، به فعالیت می پردازد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نیمه نخست امسال، 88 درصد ( 1.356 میلیارد تومان) درآمدهای عملیاتی خود را از اشخاص وابسته و 12 درصد (369 میلیارد تومان) را از سایر مشتریان به دست آورده است.

از این منظر،درسال گذشته 80 درصد درآمدهای عملیاتی این شرکت از اشخاص وابسته و 20 درصد از سایر مشتریان بوده است.

photo_2023-01-17_10-42-40

شرکت ملی صنایع پتروشیمی درنیمه نخست امسال 1.542 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که نزدیک به یک سوم آن یعنی 552 میلیارد تومان مربوط به درآمد حاصل از حق الزحمه انتقال اتیلن غرب بوده است.

همچنین بیش از 742 میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سالجاری، از محل اسکله ها و مخازن عسلویه و بیش از 246 میلیارد تومان آن هم از محل اسکله ها و مخازن ماهشهر بوده است.

photo_2023-01-17_10-42-36

این بررسی نشان داد که سود خالص شرکت ملی صنایع پتروشیمی درشش ماهه نخست امسال به رقم 3.300 میلیارد تومان رسید ، هرچندکه زیان خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل رقمی در حدود 342 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای