شناسه خبر : 28905

اختصاصی چابک آنلاین؛

منابع درآمدی مالیات از خانه های خالی و لوکس محقق نشد

منابع درآمدی مالیات از خانه های خالی و لوکس محقق نشد

یک کارشناس مسکن، در رابطه با سیاست های دولت سیزدهم در حوزه مسکن، گفت: این سیاست ها با توجه به اینکه در راستای نیاز اساسی جامعه هدف گذاری شده ، سیاست های خوبی است و توان فنی و اجرایی برای پیاده سازی این سیاست ها در کشور وجود دارد اما مشکل اصلی ، نبود عزم جدی در وزارت راه و شهرسازی است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، سید محمود فاطمی عقدا، در گفتگو با چابک آنلاین، افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی برنامه مسکن ، نتوانسته به موقع از توان فنی اجرایی و منابع درامدی که قانون گذار برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز ساخت مسکن پیش بینی کرده بود، استفاده کند.

وی، خاطرنشان کرد: منابع درامدی مالیات از خانه های خالی، خانه های لوکس و 20 درصد منابع بانک ها که می بایست در قالب تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یابد، محقق نشد و عامل تاخیر در عدم دستیابی به برنامه های  حوزه مسکن، دستگاه های تخصصی مربوطه است.

معاون اسبق وزارت راه وشهرسازی، با اشاره به دلایل عدم تحقق تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن از محل منابع بانکی، گفت: در صورتی که  پروژه های مسکن ملی شروع می شد و  شاهد جریان ساخت این چند صد هزار پروژه بودیم، بانک ها مجبور بودند به تعهدات خود عمل کنند در حالیکه به نظر می رسد برنامه مسکن ملی پیشرفت چندانی ندارد .

فاطمی عقدا،ادامه داد: در برنامه ریزی حوزه مسکن، تسهیلات بانکی می بایست به سمت تولید برود نه سمت تقاضا.

به گفته وی، یکی از راهکارهای تامین مالی مسکن از طریق تسهیلات بانکی این است که 70 تا 80 درصد قیمت مسکن در قالب تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد و 20 تا 30 درصد آن اورده متقاضیان باشد.

این کارشناس مسکن، گفت: بافت های فرسوده شهری، تجهیز شهرداری ها و دستگاه های حمایتی به امکانات ساخت و ساز، وجود شرکت های تخصصی که دارای منابع فراوانی هستند فرصت های بسیار مناسبی برای تحقق برنامه دولت هستند و این امر مستلزم یک مدیریت قوی و کارامد در راس برنامه مسکن کشور است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای