شناسه خبر : 28876

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین افزایش دستمزد نیروی انسانی در صنعت ساختمان مربوط به کدام مشاغل است؟

بیشترین افزایش دستمزد نیروی انسانی در صنعت ساختمان مربوط به کدام مشاغل است؟

کمترین وبیشترین دستمزد ساعتی مشاغل مربوط به نیروهای انسانی درطرح های عمرانی مشخص شد.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  دربین تمامی موضوعات مورد بررسی ، «شیشه بر درجه یک » با 49.02درصد دارای بیشترین افزایش و «سرکارگر » با10.53 درصد دارای کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده اند.

مقایسه متوسط دستمزد ساعتی دراین دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به « بنای سفت کار درجه یک » با 45.42 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «آزبست کاردرجه دو» با 0.74 درصد بوده است.

photo_2022-11-23_11-27-56

ارسال نظر

خدمات بیمه ای