شناسه خبر : 27702

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثپردیس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثپردیس رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامید با کاهش ۰/۱۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثتوسا با کاهش ۲/۶۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۲درصد به ثجوان رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش ۵/۰۳ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۲۴درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثپردیس با افزایش ۵/۹۹ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثرود با افزایش ۰/۴۴درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثامان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۹شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۳ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای