شناسه خبر : 27301

اختصاصی چابک آنلاین؛

۱۰ منطقه گرانقیمت تهران برای خرید آپارتمان در شهریورماه مشخص شد

10 منطقه گرانقیمت تهران برای خرید آپارتمان در شهریورماه مشخص شد

آمارهای رسمی تحول قیمت مسکن در شهریور ماه سالجاری نشان می دهد که متوسط قیمت هرمترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در شهرتهران ۴۳۲ میلیون و ۱۶۹ هزار ریال بوده است که حاکی از افزایش ۳۶.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بررسی ها نشان می دهد که از میان مناطق 22 گانه تهران، بالاترین قیمت معامله هرمترمربع زیربنای مسکونی در شهریور ماه سالجاری را منطقه یک با متوسط قیمت 871 میلیون و 262 هزار ریال به خود اختصاص داده است .

براساس این گزارش، در شهریور ماه سالجاری مناطق 3 و 2 تهران  با متوسط قیمت 75 میلیون تومان و 65.4 میلیون تومان ،به ترتیب رتبه های دوم و سوم لیست گرانترین مناطق تهران برای معامله هرمترمربع زیربنای مسکونی را به خود اختصاص داده اند .

photo_2022-10-03_11-39-25

ارسال نظر

خدمات بیمه ای