شناسه خبر : 27131

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارنده رتبه برترین وکمترین تولید کننده سیمان کشورمشخص شد

دارنده رتبه برترین وکمترین تولید کننده سیمان کشورمشخص شد

بررسی صنعت سیمان نشان می دهد که تحویل داخلی سیمان کشور در سال گذشته به میزان ۵۸ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۲۹ تن بوده که بخش خصوصی با ۳۴/۳۰درصد سهم و تحویل ۲۰ میلیون ۷۱ هزار و ۷۲۴ تن سیمان به بازار داخلی، بیش ترین سهم از بازار سیمان کشور را به خود اختصاص داده است .

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس این گزارش، از میان هلدینگ های بزرگ سیمانی کشور که در سال گذشته سهم عمده ای از بازار سیمان را به خود اختصاص داده اند،هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان با تحویل 12 میلیون و 346 هزار و637 تن سیمان به بازار داخلی، 21/10 درصد از سهم بازار سیمان کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین، شرکت سیمان تهران و هلدینگ سیمان تامین به ترتیب با 11/80و 8/95  درصد از سهم بازار سیمان کشور را به خود اختصاص داده اند.

براساس ای گزارش، کمترین سهم از بازار سیمان کشور را در سال گذشته هلدینگ صندوق بازنشستگی به خود اختصاص داده که با تحویل 96 هزار و 586 تن سیمان به بازار داخلی0/17 درصد از سهم بازار سیمان کشور را به خود اختصاص داده است.

photo_2022-09-26_08-40-56

ارسال نظر

خدمات بیمه ای