شناسه خبر : 27079

اختصاصی چابک آنلاین؛

ساخت آپارتمان بلند مرتبه با واحدهای حداقلی در اروپا کنار گذاشته شد

ساخت آپارتمان بلند مرتبه با واحدهای حداقلی در اروپا کنار گذاشته شد

یک عضوهیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، با بیان اینکه الگوی شهرسازی در ایران همانند شهرسازی سال های قبل در اروپاست، اظهار کرد: ساخت آپارتمان بلند و واحدهای حداقلی و بدون حیاط براساس این الگو که فقط به عنوان سرپناه عمل کند، تبعات محیط زیستی دارد و چندین دهه است اروپا این الگوی شهرسازی را تغییر داده است .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی، درگفت وگو با چابک آنلاین، ادامه داد: فشار روانی ناشی از آپارتمان نشینی و فشار بر منابع آب به علت تمرکز جمعیت از تبعات دیگر ساخت خانه های کوچک است و این الگوها هنوز بازنگری نشده است .

وی، خاطر نشان کرد که بر اساس تجارب جهانی درتوسعه شهری، می توان آثار این تبعات را از طریق ساخت خانه های دارای باغ و مساحت مناسب برای رفت و امد خانوارها  کاهش داد ضمن اینکه اروپا به سمت ساخت خانه های یک تادو طبقه  با مصرف انرژی کمتر و پایدار رفته است.

عضوهیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشکاه علم و صنعت ایران، افزود: بیشترین سرانه بودجه برای کلان شهرها است و همین عامل به مهاجرت پذیری کلان شهرها، افزایش مشکلات و رشد شدید  قیمت مسکن در کلان شهرها دامن زده است.

به گفته شکوهی بیدهندی، ایران رتبه 5 را به لحاظ بالا بودن شاخص قیمت مسکن نسبت به درامد خانوارها دارد و علی رغم اینکه کشور وسیعی با زمین های مناسب داریم مدیریت صحیحی در خصوص حوزه زمین و مسکن صورت نگرفته است.

وی، با تاکید بر سوگیری مقررات به سمت استفاده بهینه از زمین، ادامه داد: تمامی زمین هایی که با هدف سوداگری خریداری می شوند  باید مشمول مالیات شوند  تا توزیع عادلانه تر شود .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای