شناسه خبر : 26914

اختصاصی چابک آنلاین؛

عوارض پرداختی خودروهای سواری درآزاد راه تبریز ، ارومیه به ۱۴ میلیارد تومان رسید

عوارض پرداختی خودروهای سواری درآزاد راه تبریز ، ارومیه به 14 میلیارد تومان رسید

درآمد شرکت آزاد راه تبریز - ارومیه از محل اخذ عوارض از خودروهای عبوری در سال گذشته به ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، درآمد سال گذشته شرکت آزاد راه تبریز - ارومیه ازمحل دریافت عوارض ناشی از تردد خودروها، 31 درصد نسبت به سال ما قبل از آن  افزایش یافته، درحالیکه میزان تردد خودروها در این آزاد راه در سال گذشته، تنها 8 درصد نسبت به سال 1399 رشد کرده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد تردد خودرو در آزاد راه تبریز -ارومیه در سال گذشته را خودروهای سواری با یک میلیون و 581 هزار و 835 تردد به خود اختصاص داده اند که حاکی از افزایش 4 درصدی میزان تردد این خودروها درآزاد راه تبریز-ارومیه  نسبت به سال 1399 است .

هر چند که درآمد شرکت آزاد راه تبریز -ارومیه از محل دریافت عوارض ناشی از تردد خودروهای سواری در سال گذشته،  32 درصد نسبت به سال 1399 افزایش پیدا کرده است.

براساس این گزارش، کمترین تعداد تردد خودروها در آزاد راه تبریز -ارومیه در سال گذشته مربوط به خودروی مینی بوس با چهار هزار و 438 تردد بوده است.

2

1

ارسال نظر

خدمات بیمه ای