شناسه خبر : 26844

اختصاصی چابک آنلاین؛

فروش داخلی و صادرات محصولات شیشه قزوین ۵ درصد افت کرد

فروش داخلی و صادرات محصولات شیشه قزوین 5 درصد افت کرد

آمارهای فروش داخلی و صادراتی شرکت شیشه قزوین درسال گذشته نشان می دهد که این شرکت در مجموع ۲۷ میلیون و ۶۴۴ هزار متر مربع محصولات شیشه به فروش رسانده که حاکی از کاهش ۵ درصدی فروش این شرکت نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

به گزارش چابک آنلاین، در این بررسی مشخص شد که در سال گذشته، بیشترین رشد فروش داخلی و صادراتی شرکت شیشه قزوین مربوط به شیشه های تخت بوده  که18 درصد نسبت به سال 1399 افزایش داشته است.

بیشترین سهم فروش داخلی و صادراتی محصولات شرکت شیشه قزوین در سال گذشته را شیشه های فلوت با 21 میلیون و790 هزار متر مربع فروش به خود اختصاص داده است .

این گزارش می افزاید: فروش داخلی و صادراتی شیشه های فلوت شرکت شیشه قزوین در سال گذشته 9 درصد نسبت به سال 1399 کاهش پیدا کرده است.

براساس این گزارش، حجم فروش داخلی و صادراتی شرکت شیشه قزوین از 28 میلیون و 432 هزار مترمربع در سال 1396 به 27 میلیون 644 هزار مترمربع در سال گذشته رسیده که حاکی از کاهش2 درصدی فروش محصولات این شرکت در بازه زمانی چهار ساله است.

photo_2022-09-14_01-48-00

ارسال نظر

خدمات بیمه ای