صادرات شیشه
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    دبیرهیات مدیره انجمن صنفی صنعت شیشه ایران، چالش های مربوط به بخش صنعت شیشه را به چند بخش تقسیم کرد و گفت که یک بخش به چالش‌های کلی صنعت بر می گردد، مانند عدم امکان گشایش اعتبار برای خریداران، محدودیت‌ها و موانع صادراتی که برخی از کشورها برای واردات شیشه از ایران اعمال می‌کنند.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    آمارهای فروش داخلی و صادراتی شرکت شیشه قزوین درسال گذشته نشان می دهد که این شرکت در مجموع 27 میلیون و 644 هزار متر مربع محصولات شیشه به فروش رسانده که حاکی از کاهش 5 درصدی فروش این شرکت نسبت به سال 1399 است.