شناسه خبر : 26804

افزایش ۵ درصدی عرضه گوشت قرمز در مرداد امسال

 افزایش ۵ درصدی عرضه گوشت قرمز در مرداد امسال

بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد امسال، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۱ جمعاً ۵۵۶۰۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 27295 تن، 49.1 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت گوسفند و بره با 23984 تن، بز و بزغاله با 3403  تن، و سایر انواع دام با ٩٢٣ تن، به‌ترتیب 43.1 درصد، 6.1 درصد و 1.7 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1401 با ماه مشابه سال 1400 نشان‌دهنده افزایش 5 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در مرداد 1401 نسبت به ماه مشابه سال 1400 برای گوسفند و بره 19 درصد و گاومیش و بچه‌گاومیش 1 درصد افزایش، و برای بز و بزغاله 1 درصد، گاو و گوساله 3 درصد و شتر و بچه‌شتر 8 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود 7 درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای