شناسه خبر : 25869

ظرفیت ناوگان ریلی متناسب با نیاز کشور افزایش نیافته است

ظرفیت ناوگان ریلی متناسب با نیاز کشور افزایش نیافته است

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته ایران گفت: توسعه ناوگان ریلی منتاسب با نیاز‌ها و ظرفیت کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم سعیدی گفت :در دوره های زمانی فصلی به علت برخی مشکلات عرضه بلیت قطار محدود است و باید متناسب با افزایش تقاضا ظرفیت ایجاد میکردیم.

سعیدی گفت: با توجه به ظرفیت ناوگان روزانه حدود200 هزار نفر میتوانند جا به جا شوند؛ اما با توجه به اینکه عمر ناوگنها افزایش یافته و مدتی هم ناوگان جدیدی نسبت به جمعیت به مجموعه اضافه نشده ؛ بنابراین ظرفیتمان متناسب با نیاز کشور افزایش نیافته است.

دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته ایران گفت : بخش خصوصی حدود 20 سالی که وارد عرصه خدمات مسافری ریلی شده و دولت باید از این بخش از طریق تسهیلات ارزان قیمت یا مجوز ورود واگن از خارج حمایت کند زیرا ظرفیت داخل پاسخگو نیاز نیست.

ابوالقاسم سعیدی گفت :اکنون تعدادی کارخانه تولید واگن داریم اما شرکتهای داخلی دچار برخی مشکلاتی هستند که نمیتوانند بیش از ظرفیتشان تولیدکنند.علاوه بر آن قیمت واگن هم تاثیر گذار است و دولت باید تسهیلات ارزان قیمتی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد.

ابوالقاسم سعیدی گفت : قیمت واگن حدود 20 میلیارد تومان است و با این قیمت نمیتوان فعالیتها را افزایش داد. با توجه به اینکه مدت بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار زیاد است لذا سرمایه گذاران در این عرصه کمتر ورود میکنند. و لازم است دولت تسهیلاتی را در این زمینه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

ابوالقاسم سعیدی گفت : آنچه که به جامعه عرضه می شود در حد امکانات است منتها امکانات متناسب با نیاز نیست و خیلی کمتر از این است. البته محدودیتی ها و سفرهای اضطراری سازمانهایی که از قطار استفاده میکنند هم وجود دارد؛ بنابراین تقاضا با انچه عرضه می شود فاصله دارد و متناسب نیست.

ابوالقاسم سعیدی درباره توسعه و افزایش واگن گفت : در گذشته شرکتها انتظار داشتند از طریق تولید داخلی یا از طریق واردات نیازها را تامین کنند اما با قیمتهایی و شرایطی که وجود دارد اگر به کارخانه سفارش واگن بدهید باید 30 درصد مبلغ را واریز کنید و شرکتهای داخلی با برخی مشکلات روبرو هستند بخش تولید و سازندگان هم برخی محدویتها را دارند بنابراین در سالهای اخیر شرکتها بیشتر روی بازسازی و تعمیر ناوگان موجود تمرکز دارند و هزینه تعمیر واگن هم افزایش یافته و اگر واگن در سطح مورد انتظار راه آهن بخواهد تعمیر شود چیزی حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید هزینه کرد .

ابوالقاسم سعیدی گفت: قیمت گذاری در بخش حمل و نقل ریلی مسافر هم بر حسب تعرفه دولتی است و تعرفه ریلی هم محدود و کنترل شده است اکنون تعرفه که بعد از دو سال حدود 25 درصد اضافه شده متناسب با نیاز نیست و با این تعرفه صاحب سرمایه انگیزه سرمایه گذاری ندارد زیرا در صنعت ریلی سرعت بازگشت سرمایه طولانی است و محدودیتهایی که در حوزه حمل و نقل ریلی وجود دارد هم مزید بر علت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای