شناسه خبر : 25537

اختصاصی چابک آنلاین؛

قیمت آپارتمان های مسکونی طی ۷ سال ۹ برابر شد

قیمت آپارتمان های مسکونی طی 7 سال 9 برابر شد

به گزارش چابک آنلاین ، بررسی آمارهای رسمی تحولات مسکن نشان می دهد که قیمت هرمترمربع آپارتمان های مسکونی معامله شده در استان تهران طی ۷ سال اخیر ۹ برابر شده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، قیمت آپارتمان های مسکونی از 4.6 میلیون تومان برای هرمتر مربع درتیر ماه سال 1396 به 41.7 میلیون تومان درتیرماه سال 1401 رسیده است .

در تیر ماه ۱۴۰۱،  هرمتر مربع آپارتمان های مسکونی با متوسط قیمت 41.7 میلیون تومان معامله شده که نسبت به تیر ماه سال گذشته 38.8درصد افزایش پیدا کرده است .

در این ماه منطقه یک با متوسط قیمت 83.7 میلیون تومان بیشترین و منطقه 18 با متوسط قیمت 20.7 میلیون تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

براساس این گزارش تعداد واحد آپارتمان های مسکونی معامله شده طی 7 سال اخیر از 14 هزار و 533 واحد در تیر ماه سال 1396 به 10هزار و 294 واحد در تیر ماه سال 1401 کاهش پیدا کرده است .

تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده طی 7 سال اخیر 29 درصد کاهش پیدا کرده است.

photo_2022-07-31_14-34-11

ارسال نظر

خدمات بیمه ای