شناسه خبر : 25094

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن در یکسال سه بار تغییر کرد

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن در یکسال سه بار تغییر کرد

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با اضافه شدن مهدی طحافچی ،محمدسعیدایزدی ومحمدرضاجعفرآقائی به آن دستخوش تغییرات جدی شد.

به گزارش چابک آنلاین، مهدی طحافچی به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن  معرفی و جایگزین مجتبی عزیزیان شده است.

پیش از عزیزیان هم یاسرامامی مدیریت عاملی این هلدینگ بزرگ ساختمانی را برعهده داشت.

به عبارتی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در یکسال سه بار تغییرمدیریت عامل داشته است.

از یاسر امامی و محمدحسن پیشرو به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن یاد می شود.

سرمایه گذاری در سهام، تهیه زمین و اجرای طرحهای ساختمانی مسکونی، تجاری و اداری و شهرک سازی و تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی از جمله زمینه های فعالیت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن است.

گفته می شود که محمدسعیدایزدی، عضو جدید هیات مدیره این هلدینگ ساختمانی  پیش از این معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای