شناسه خبر : 24997

اختصاصی چابک آنلاین؛

صادرات فرش دستباف در سه سال گذشته زیر ۱۰۰ میلیون دلار بود

صادرات فرش دستباف در سه سال گذشته زیر 100 میلیون دلار بود

یک عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، با اظهار نگرانی در خصوص بازار فرش دستباف ایران، گفت: آمارصادرات در پایان سال گذشته حدود ۶۴ میلیون دلار بود و در دوماهه اول امسال نیز حدود ۵ میلیون دلار صادرات صورت گرفته ضمن اینکه درسه سال گذشته نیز زیر ۱۰۰میلیون دلار صادرات فرش دستباف صورت گرفته است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، مرتضی میری، درگفت وگو با چابک آنلاین، با اشاره به اینکه حوزه فرش جزو حوزه های مردمی است و اشتغال های خانگی را در بر میگیرد، گفت: در شرایط ایجاد موانع صادراتی حوزه هایی مانند فرش آسیب پذیری بیش تری دارند. 

میری، با انتقاد از روند صدور و تمدید کارت بازرگانی اعضای اتحادیه ، گفت: اتحادیه 8 شعبه استانی دارد و در حال حاضر 1000  نفر عضو اتحادیه هستند اما با توجه به اینکه وظیفه صدور و تمدید کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی به دولت محول شد، بسیاری از افراد نتوانستند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند .

 عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، ادامه داد: اتاق بازرگانی گزینه مناسبی در خصوص صدور کارت بازرگانی صادرکنندگان فرش بود چرا که قدرت تشخیص صادرکنندگان شناسنامه دار را داشت و اگر مسئله ای در این حوزه به وجود می آمد در صدد رفع آن بر می آمد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای