شناسه خبر : 24880

اختصاصی چابک آنلاین؛

۱۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران ساخته می شود

10 هزار واحد مسکونی در شهر تهران ساخته می شود

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،ازساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن شهری در سراسرکشورخبر داد وگفت:درمجموع ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی درتهران با شهرداری توافق شده و از این تعداد ۳ هزار واحد دردست ساخت بوده و ۷ هزار واحد دیگر پس از اتمام طراحی طی چند ماه آینده به مرحله ساخت می رود.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، اکبر نیکزاد، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: درشهرهای جدید تهران از جمله هشتگرد، دماوند و رودهن نیز درمجموع ۲ هزار واحد در دست ساخت بوده و چندین هزار واحد دیگر در مرحله طراحی قرار دارد.

وی، بااشاره به پیگیری های مستمربنیاد مسکن برای پرداخت مرحله دوم وام روستاییان، گفت:۱۵۰ هزارواحد در روستاهای کشور در حال ساخت بوده و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای متقاضیان ساخت مسکن روستایی درنظر گرفته است .

به گفته رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وام ۲۰۰ میلیونی برای ساخت مسکن روستایی دردومرحله پرداخت می شودکه مرحله اول آن پرداخت شده و ۱۰۰ میلیون وام مرحله بعدی درحال پیگیری  است تا متقاضیان ساخت مسکن روستایی بتوانندقبل از فرا رسیدن فصل سرما واحدهای خود را به اتمام برسانند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای