شناسه خبر : 24138

اختصاصی چابک آنلاین؛

حذف مطالعات ژئوتکنیک صدمات جبران ناپذیری برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت

حذف مطالعات ژئوتکنیک صدمات جبران ناپذیری برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت

رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر استان تهران، گفت: مقررات ملی ساختمان نباید قربانی تسریع در صدور پروانه شود و رعایت مقررات ملی ساختمان جزو اقدامات بسیار ضروری بوده و با زمان بندی مناسب و تخصیص بهینه زمان به مراحل اجرای فرایند، می توان صدور پروانه را سرعت بخشید .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، مهیار فرنیا، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: مرحله مطالعات ژئوتکنیک خاک که جزو مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان است، یکی از اقدامات بسیار ضروری بوده که تحت هر شرایطی برای ساختمان های ۴ سقف به بالا و گود برداری های بیش از ۲ متر نیازمندتایید سازمان نظام مهندسی است .

وی، با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری ها حذف مرحله آزمایش ژئوتکنیک برای ۶ سقف بالاتر بوده، بیان کرد: تخفیف ۲ تا ۳ طبقه ای برای کارفرما و عدم  مطالعات ژئوتکنیک، مقررات ملی ساختمان را نقض می کند  و در صورت حذف این مرحله، حوادث و صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد امد.

وی، با اشاره به اینکه انجام مطالعات آزمایشی ژئوتکنیک یکی از اقدامات جدایی ناپذیر مرحله گودبرداری است ، گفت:  حجم گودبرداری های تهران قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست و یکی از بدترین اقدامات با وجود این شرایط، حذف مطالعات ژئوتکنیک است. 

فرنیا، در رابطه پیشنهاد واگذاری وظایف تاییدیه از سازمان  آتش نشانی  به دفاتر خدمات الکترونیک با هدف تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی، توضیح داد: از دیگر الزامات مقررات ملی ساختمان بحث های مربوط به آتش نشانی و حریق است که تایید ایمنی آن تا ۵ طبقه روی همکف، بر عهده آتش نشانی بود که  عملکرد بسیار مناسبی هم به دنبال داشت. 

به گفته وی، این عملکرد درصورتی موفقیت آمیز خواهد بود که دفاتر خدمات الکترونیکی کارشناسان توانمند برای کنترل این موارد داشته باشند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای