شناسه خبر : 21927

مصارف برق مشترکان از طریق کنتور‌های هوشمند رصد خواهند شد

مصارف برق مشترکان از طریق کنتور‌های هوشمند رصد خواهند شد

وزیر نیرو اظهار داشت برای محاسبه مصارف برق خانگی قراردادهایی برای نصب میلیون‌ها کنتور هوشمند امضا شده است که عملیات نصب آن هم به زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل ازتسنیم، علی اکبر محرابیان گفت: تا تابستان تمام مصارف برق صنعتی، اداری، عمومی، کشاورزی و تجاری از طریق کنتور‌های هوشمند رصد و محاسبه خواهند شد.

وزیر نیرو افزود: برای محاسبه مصارف برق خانگی قراردادهایی برای نصب میلیون‌ها کنتور هوشمند امضا شده است که عملیات نصب آن هم به زودی آغاز خواهد شد.

وی گفت: کنتور‌های جدید خانگی، حجم کوچک و امکانات و فن‌آوری بالایی دارد که اطلاعات مشترکان برق از طریق یک مودم هر 15 دقیقه ارسال و یک مبادله دائم دو طرفه اطلاعات بین مرکز توزیع برق و مصرف کننده برقرار می‌شود.

وزیر نیرو افزود: برای مصرف کننده این کنتور‌ها بسیار مناسب است و می‌تواند در ایام مختلف مصرف برق خود را محاسبه و کنترل کند.

وی درباره قیمت کنتور‌ها گفت: قیمت کنتور‌ها در بخش غیر خانگی با توجه به میزان مصارف، متفاوت است، اما در بخش خانگی، کنتور‌ها با یک قیمت کمی توسط کنتور ساز‌های داخلی در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. 

محرابیان درباره نصب کنتور هوشمند افراد پرمصرف افزود: در نصب کنتور این افراد نیز تسریع خواهیم کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای