شناسه خبر : 21906

شرکت راه آهن بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کند

شرکت راه آهن بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کند

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: شرکت راه آهن مداخله حداقلی را در حوزه راه آهن انجام خواهد داد و بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، میعاد صالحی گفت: در بعضی موضوعات، راه آهن باید نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند، اما در برخی دیگر از موضوعات باید به عنوان نماینده حاکمیت، امور را در دست گرفته و نقش حاکمیتی خود را بازی کند. در جایی هم باید امور را کاملا به بخش خصوصی واگذار کرده و نقش نظارتی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت راه آهن می گوید: وظیفه ما ایجاد شرایط مساعد برای ارتقای ایمنی و تسهیل و رشد حمل بار و مسافر است که در نهایت موجب توسعه حمل و نقل ریلی خواهد بود و آن زمان است که می‌توانیم در رابطه با سهم ۲۰ درصد مسافری و ۳۰ درصد باری برنامه ریزی عملیاتی کنیم.

طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم بخش ریلی از جایجایی  بار و مسافر باید به ۲۰ درصد افزایش یابد که در این بخش تاکنون سهم مسافری کمتر از ۱۰ درصد است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای