شناسه خبر : 30147

کمبودی در سیمان ساختمانی وجود ندارد

کمبودی در سیمان ساختمانی وجود ندارد

فرشید پورحاجت گفت: کمبودی در بخش سیمان ساختمانی وجود ندارد و در حال حاضر مشکلی در توزیع نداریم. این موضوع مربوط به شوک‌های روانی است که خود کارخانه‌های سیمان ایجاد کرده بودند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان، گفته دبیر انجمن انبوه سازان مسکن، از ابتدای امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی قیمت  بوده‌ایم و برخی از کارنجات پیرو بخش نامه صادر شده  نظارت بر فروش سیمان  دارد.

او می‌گوید: با حذف یونولیت در پروژه‌های ساختمانی و اجرای صنعتی سازی، شاهد کاهش قیمت تمام شده هزینه‌های ساختمانی خواهیم بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای