شناسه خبر : 24252

۵۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده احداث می‌شود

۵۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده احداث می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده در طرح نهضت ملی مسکن دیده شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رستم قاسمی گفت: حجم زیادی از زیر ساخت های کشور بافت‌های فرسوده است و یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی این است که برای بافت‌های فرسوده تعیین تکلیف کند.

او می گوید: به عنوان یک الگو پروژه نوسازی و بازآفرینی محله همت آباد، طرحی موفق و بسیار خوبی است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۷۵هکتار زمین این منطقه است با تغییر روش جدید بیش از ۲۰۰۰ واحد میتواند ساخته شود که به لحاظ مسائل زیر ساختی و ایمنی از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین  مردم  میتوانند در خانه خوبی زندگی کنند.

او گفت: ۱۵ درصد از نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده دیده شده که ۵۰ هزارواحد در دست اجرا داریم مربوط به واحد های فرسوده است.

وزیر راه و شهرسازی پروژه بازآفرینی محله همت آباد را الگویی موفق و بسیار خوب دانست و گفت: بر اساس آماری که ارائه شد ۷۵ هکتار زمین این منطقه است که با این روش بیش از ۲ هزار واحد در این جا می‌توان ساخت که کیفیت‌های خاص خود را دارد و لحاظ زیرساختی و ایمنی مناسب است.

قاسمی گفت: این روش خوبی است و جلساتی پیرامون توسعه این روش‌ها در اصفهان و تهران خواهیم داشت.

پروژه همت آباد طرح نمونه پایلوت کشوری د بازآفرینی شهری است که برای آن دفاتر تسهیل‌گری ایجاد شده و با مشارکت ۲۳ مالک انجام می‌شود. آورده مالکان زمین است و تاکنون امکان ساخت ۷۴ واحد فراهم و ۲۴ واحد تکمیل و تحویل شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای