شناسه خبر : 24080

اختصاصی چابک آنلاین؛

انبوه سازان تهران ۳ هزار واحد مسکن ملی در دست ساخت دارند

انبوه سازان تهران ۳ هزار واحد مسکن ملی در دست ساخت دارند

نائب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران، اظهار کرد: از ۲۰ هزار واحدی که انبوه سازان تهران برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن اعلام امادگی کرده اند، تا الان ۳۰۰۰ واحد توسط انبوه سازان دردست ساخت است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، ایرج رهبر، در گفت وگو با چابک آنلاین، افزود : ۱۲ انبوه ساز در حال حاضر مشغول به ساخت و ساز هستند و بیشترین مشارکت در این طرح مربوط به انبوه سازان رتبه یک بوده  و مابقی انبوه سازان در نوبت هستند تا پس از اماده سازی زمین، پروژه ها را در اختیارشان قرار دهیم .

وی، در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح ملی مسکن، گفت: با توجه به اینکه میزان واریزی ها در مناطق مختلف، متفاوت است میزان پیشروی پروژه ها از ۲۵ تا ۵۵ درصد متغیر است و در مناطقی مثل شهریار که واریزی بیش تری داشته اند پروژه ها حدود ۵۵ درصد پیشرفت کرده و در برخی مناطق دیگر که واریزی کمتری داشته اند، پروژه ها به میزان قابل توجهی پیشرفت نداشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای