شناسه خبر : 23173

اختصاصی چابک آنلاین؛

سیاست مسکن در کشور به مالک کردن افراد متمرکز بوده است

سیاست مسکن در کشور به مالک کردن افراد متمرکز بوده است

یک کارشناس مسکن، درخصوص ساماندهی بازار مسکن، اظهارکرد: با وجود ظرفیت های مناسبی که در بازار اجاره برای ساماندهی بخش مسکن وجود دارد، سیاستهای مسکن کشور در طی دهه های گذشته بر مالک کردن مردم متمرکز بوده، در حالی که بازار اجاره ظرفیت های بسیار مناسبی دارد که با سامان دهی درست، برای حل مشکل مسکن مردم می تواند کاملا تاثیرگذار باشد .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، فخرالدین زاوه، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: چندین بحث مقدماتی درخصوص  بهبود پایدار وضع مسکن مردم و رفع موانع برای ساماندهی بازار اجاره، مطرح است.

به گفته وی، اولین و مهم ترین بحثی که برای بهبود پایدار حوزه مسکن کشور ضروری است، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و افزایش درامد است. 

وی، خاطرنشان کرد:  خانوارهای ایرانی از لحاظ مالی ضعیف هستند و با دشواری هایی درخصوص اجاره و خرید مسکن رو برو هستند بنابراین درصورتی خانوارها می توانند راحت تر از پس هزینه های مسکن برآیند که رشد اقتصادی به وجود آید .

این کارشناس مسکن، بهبود نهادهای بازار اجاره را از عوامل موثر بر ساماندهی این بخش برشمرد وتصریح کرد: نهادهایی مانند اجاره داری حرفه ای و صندوق های املاک و مستغلات که می توانند متولی عرضه مسکن اجاره ای باشند، ظرفیت های مناسبی برای کمک به گسترش این حوزه دارند .

 زاوه، ادامه داد: از طرفی باید سازوکارهای مناسبی از جمله کمک هزینه اجاره در نظرگرفته شود تا به طور مستقیم خانواده های متقاضی و نیازمند مورد حمایت قرار بگیرند و درشرایط فعلی مشکلاتشان را حل کنند ‌هرچند این موضوع خود مستلزم منابع پایدار، شناسایی دقیق گروه های هدف و تعیین سازوکار مشخص و کارآ برای تخصیص منابع است.

وی، معتقد است که کنترل تورم یکی از بسترهای ضروری است که می تواند بر رفع موانع اجاره داری حرفه ای و گسترش آن موثر باشد تا سرمایه گذاران به این بازار ورود کنند و به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت، اجاره داری مورد استقبال فعالان قرار بگیرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای