شناسه خبر : 22587

اختصاصی چابک آنلاین؛

نرخ رشد احداث نیروگاه ها در سال های اخیر کم شده است

نرخ رشد احداث نیروگاه ها در سال های اخیر کم شده است

یک عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر، اظهار کرد: در۲۰ سال اخیر سرمایه گذاری های خوبی درخصوص انرژی تجدید پذیر صورت گرفته به طوری که در حال حاضر ۹۰۰ مگاوات برق توسط نیروگاه های تجدید پذیر تولید می شودو حداقل ۱۰۰ نیروگاه در این زمینه فعالیت می کنند .

به گزارش چابک آنلاین، اکبرادیب فر، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: نرخ رشد احداث نیروگاه ها طی سال های اخیر کم شده و بیش تر سرمایه گذاری ها مربوط به بخش خصوصی است.

وی،خاطرنشان کردکه ایران درزمینه تولید انرژی های بادی با آلمان و در زمینه تولید انرژی های خورشیدی با چین همکاری دارد و تولید انرژی خورشیدی پنج مرحله است که فقط مرحله آخر آن در ایران صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت انرژی های تجدید پذیر شرکت مپنا، با بیان این که تمام رویکرد دنیا تامین برق و انرژی بدون مصرف سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی است، اظهار کرد: انرژی تجدید پذیر بزرگ ترین اهرم برای عدم استفاده از سوخت های فسیلی است چرا که سوخت های فسیلی عامل اصلی آلودگی هوای کشور  به خصوص در زمستان است .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای