شناسه خبر : 47655

کمبودهای دارویی هر ماه اعلام می شود

کمبودهای دارویی هر ماه اعلام می شود

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو تنها مرجع اعلام کمبودهای دارویی است، گفت: اظهار نظر افراد غیرمتخصص، تنها نگرانی ایجاد می کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، محمد پیکان‌پور، با اشاره به اینکه کمبودهای دارویی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده سامانه‌ای از چند مسیر قابل جمع آوری است، افزود: سازمان غذا و دارو تنها مرجع اعلام کمبودهای دارویی در کشور است و اظهار نظرهای افراد غیرمتخصص تنها باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی می‌شود.

وی با اشاره به دسترسی‌های ایجاد شده برای معاونین غذا و دارو در سامانه تیتک به منظور رصد اقلام دارویی توزیع شده در سراسر کشور، گفت: در این سامانه موجودی هر معاونت به صورت ریز اقلام دارویی و بر اساس IRC موجود است و هر معاونت در صورت بروز کمبود می‌تواند موجودی سایر استان‌ها را رصد و اقدام مقتضی را انجام دهد.

پیکان‌پور افزود: کمبودهای دارویی به دو شکل کمبودهای جهانی و کشوری مطرح است که کمبودهای جهانی باید از مسیر منطقی کردن تجویز و مصرف مدیریت شود؛ کمبودهای کشوری نیز از طریق افزایش تولید، واردات موازی و مدیریت توزیع از طریق جابجایی منابع موجود شرکت‌های پخش قابل رفع است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اظهارات افراد غیرمسئول در این خصوص نمی‌تواند معیار درستی برای رسانه‌ها باشد، چرا که مرجع اصلی اعلام وضعیت تأمین دارو، سازمان غذا و دارو بوده و بهتر است در مورد چنین موضوعاتی که باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و نگرانی بیماران می‌شود، استناد به مطالب متولی مرجع در اولویت قرار گیرد.

وی با انتقاد از کسانی که بدون مستندات و صرفاً به دلیل عدم یافتن دارویی در یک مکان خاص آن را به تمامی داروها بسط داده و کمبودها را عمومی اعلام می‌کنند، گفت: فهرست کمبودها ماهانه توسط سازمان غذا و دارو رسماً اعلام می‌گردد.

ارسال نظر