شناسه خبر : 29555

رشد ۱۴.۴ درصدی فروش شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه

رشد ۱۴.۴ درصدی فروش شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه

شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۴.۴ درصدی همراه شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان ماه ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن پرداخت.

در این گزارش، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه عملکرد کم نظیری داشته و عنوان شد که در آبان ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از ابتدای دوره محاسبه شاخص (ابتدای ۱۳۹۷ تاکنون) عملکرد کم نظیری داشته است؛ در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۸.۲ و ۱۴.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷.۴ و ۱۴.۵ درصدی مواجه شده است.

این گزارش می افزاید: در این ماه رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی رکورد جدیدی ثبت کرده است و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد ۴۷.۳ و ۶۷.۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است.

همچنین در آبان ماه امسال شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی و افزایش ۳.۲ درصدی داشته است. در مقابل، در آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به‌جز دارو برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۴.۶ درصدی و ۴.۷ درصدی داشته است.

در پایان این گزارش آمده است: در آبان ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۲ دهم درصدی رشد نقطه به نقطه با حفظ روند نزولی با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، رشد ۳۶ درصدی و میانگین سالیانه شاخص قیمت هم با حفظ روند نزولی یک‌سال اخیر خود رشد ۵۰.۸ درصدی را نشان می دهد.

در این ماه رشته فعالیت دارو پس از رشد منفی ۱۷.۱ درصدی قیمت ماهانه در مهر ماه، در آبان ماه نرخ رشد ماهانه ۸.۲ درصدی داشته است و همچنین، شاخص قیمت ماهانه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر پس از رشد منفی در سه ماه متوالی مهر، شهریور و مرداد در آبان ماه یک واحد درصد افزایش یافته و رشد مثبت ۲ دهم درصدی داشته است.​

ارسال نظر

خدمات بیمه ای