شناسه خبر : 21498

ماشین‌آلات سنگین متروکه به شهرداری‌ها رسید

ماشین‌آلات سنگین متروکه به شهرداری‌ها رسید

با تصویب دولت، ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین متروکه در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بین شهرداری ها توزیع کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، آنچه در جلسه ابتدای اسفندماه هیات دولت، در مورد ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین تصویب شده مربوط به این اقلام متروکه در اختیار سازمان اموال تملیکی است که با پیشنهاد وزارت کشور تعیین تکلیف شد.

بر این اساس مقرر شده است که حدود ۲۰۱ دستگاه از این ماشین‌آلات برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار گرفته تا بین شهرداری‌ها توزیع شود.

62200095

ارسال نظر

خدمات بیمه ای