شناسه خبر : 43558

اختصاصی چابک آنلاین؛

کنسرسیوم متشکل بیمه ای در بیمه های مهندسی وجود ندارد

کنسرسیوم متشکل بیمه ای در بیمه های مهندسی وجود ندارد

علی سامنی،مدیر بیمه های مهندسی،آتش سوزی و خاص شرکت بیمه آرمان: کنسرسیوم موفقی که صنعت بیمه داشت، در حوزه انرژی بود و چند سالی است که، با نرخ‌های بسیار خوبی این بیمه نامه ها صادر می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، هرچند که در آن حوزه هم سرمایه‌های برخی از تجهیزات به روز نیست اما در حوزه مهندسی، کنسرسیوم خاصی وجود ندارد. 

 علت این است که شرکت های بیمه  می خواهند به تنهایی در این مناقصات و ریسک های خاص شرکت کنند و به تنهایی این ریسک ها را بیمه  کنند. 

بحث این که شرکت‌های بیمه با قراردادهای اتکایی که دارند و حد غرامت هایی که در بیمه نامه ها از سمت بیمه گذاران درخواست می شود ممکن است به این سمت نروند که کنسرسیوم تشکیل بشود؛ برای یک ریسک، ولی اگر نرخ های بیمه نامه ها، البته در رشته مهندسی خیلی نرخ غیر فنی و نرخ شکنی وجود ندارد چون اکثر پروژه‌ها سرمایه های بالا دارند و معمولا از بیمه مرکزی نرخ های خود را اخذ می کنند.

 در  مواردی که بیمه گذار درخواست دارد که حد تعهدی صادر بشود ممکن است که نرخ‌ها از نرخ واقعی پایین‌تر بیاید که در آن وضعیت هم  شرکت‌های بیمه ای راغب نیستند کنسرسیوم جامعی از شرکت ها برقرار بشود.

 

حجم ویدیو: 20.59M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51 دانلود ویدیو
ارسال نظر