شناسه خبر : 40782

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار ۷ بانک در مرز ۹۸ هزار میلیارد تومان

مجموع سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار 7 بانک در مرز 98 هزار میلیارد تومان

مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۷ بانک دولتی کشور در سال گذشته به رقم ۹۸ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، براساس این گزارش، بانک ملی ایران با 48 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در سال گذشته رتبه اول سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در بین 7 بانک مورد بررسی را به خود اختصاص داد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران با 17 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار رتبه دوم و بانک مسکن با 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار رتبه سوم را کسب کردند.

در مقابل بانک های توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن در سال گذشته کمترین سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار را به خود اختصاص دادند.

بررسی ها نشان می دهد که مجموع سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 7 بانک دولتی کشور در انتهای سال 1400 حدود 46 هزار میلیارد تومان بوده است.

IMG_20231116_105511_985

ارسال نظر