شناسه خبر : 39834

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود معامله گلچین و ارسباران برای بهساز کاشانه  ۵۵۰ میلیارد تومان

سود معامله گلچین و ارسباران برای بهساز کاشانه  550 میلیارد تومان

مدیر عامل شرکت بهساز کاشانه تهران خبرداد که کل قدرالسهم این شرکت در پروژه گلچین و همچنین زمین موسوم به ارسباران در مجموع به مبل ۵۵۰ میلیادرتومان در ازای دریافت دو قطعه زمین به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در یافت  آباد به مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان واگذار شد که مابه التفاوت ملک تحصیل شده در  حسابها لحاظ شده است.

به‌گزارش چابک آنلاین، امیرمسعود قربانی نیا، افزوده که بهای تمام شده فروش مذکور 45میلیارد و 671 میلیون تومان بوده و درآمد ناشی از این معامله هم مبلغ  550 میلیارد تومان بوده است.

به گفته وی، سود قابل شناسایی این معامله مبلغ 504 میلیاد تومان خواهد بود.

 

ارسال نظر