شناسه خبر : 51589

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه اتکایی رایا از بانک دی دو دستگاه آپارتمان خرید

بیمه اتکایی رایا از بانک دی دو دستگاه آپارتمان خرید

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی رایا درخصوص خرید دو دستگاه آپارتمان واقع در خیابان دیباجی جنوبی تهران اطلاع رسانی کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اصغر پاک طینت، توضیح داد که شرکت متبوع وی این دو دستگاه آپارتمان را که جمعا به مساحت 302.81 متر مربع به مبلغ کارشناسی رسمی 41 میلیارد و 627 میلیون تومان بوده از طریق شرکت در مزایده فروش اموال بانک دی و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک فی مابین این شرکت و بانک دی خریداری کرده است.

وی، اذعان داشت که مبلغ 8 میلیارد و 325 میلیون تومان از این مبلغ به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت شده و الباقی  هم در 48 قسط ماهیانه جمعا به مبلغ 51 میلیارد و 234 میلیون تومان تعهد شده است.

 

ارسال نظر