شناسه خبر : 51184

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه ملت در مورد قرارداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی شفاف سازی کرد

بیمه ملت در مورد قرارداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی شفاف سازی کرد

مدیرعامل شرکت بیمه ملت اذعان داشت که شرکت متبوع وی، پوشش بیمه‌های درمان تکمیلی بازنشستگان، از کار افتادگان و افراد تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری را با ارائه نرخ فنی برعهده گرفته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، علیرضا یزدان دوست توضیح داده است که این بیمه نامه با توجه به اعلام نرخ فنی بیمه نامه از سوی بیمه مرکزی و براساس محاسبات اکچوئری انجام شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری از طریق شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری حدود 20 درصد از سهام شرکت بیمه ملت را در اختیار دارد.

 

ارسال نظر