شناسه خبر : 50869

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص هر سهم شرکت بیمه آرمان ۲۵۳ درصد افزایش یافت

سود خالص هر سهم  شرکت بیمه آرمان  253 درصد افزایش یافت

شرکت بیمه آرمان تا پایان سال گذشته ۴۲ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ،10 میلیارد تومان بوده است.

شرکت بیمه آرمان به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

در این گزارش، سود عملیاتی شرکت بیمه آرمان تا پایان سال گذشته به رقم 44 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه آرمان درحال حاضر 300 میلیارد تومان است.

مجید قلی پور،حمیدرضا امیرحسنخانی،رضا آقابابائی، عسگر معزی قوشه بلاغ و مریم کلهری زاده اعضای هیات مدیره شرکت بیمه آرمان  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در انتهای سال گذشته با 253 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به رقم 141 ریال رسیده است.

 

ارسال نظر