شناسه خبر : 50648

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه زندگی آگاه عملکرد خود را به نمایش گذاشت

بیمه زندگی آگاه عملکرد خود را به نمایش گذاشت

سود خالص شرکت بیمه زندگی آگاه در پایان سال گذشته به رقم ۴۵ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه زندگی آگاه به تازگی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه زندگی آگاه در پایان سال گذشته به رقم 45 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه زندگی آگاه  در پایان سال گذشته 240 میلیارد تومان بوده است .

بهرام باهر، پوریا منظم کیا، محمد جواد امیری، عباس اسپید و محمدرضا ضیاء ظریفی اعضای هیات مدیره این شرکت بیمه ای را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در سال گذشته  به رقم 187 ریال رسیده است

 

ارسال نظر