شناسه خبر : 50313

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجمع عمومی بیمه زندگی آگاه برگزار شد

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه زندگی آگاه در تاریخ 19  اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد.

در این جلسه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

درحال حاضر، عباس اسپید، بهرام باهر، محمد جواد امیری، محمدرضا ضیاء ظریفی و پوریا منظم کیا اعضاییات مدیره شرکت بیمه زندگی آگاه را تشکیل می دهند.

از سروناز درواری هم به عنوان مدیرعامل این شرکت بیمه ای یاد می شود.

 

ارسال نظر