شناسه خبر : 50437

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص بیمه ما در یکسال ۱۳۶ میلیارد تومان رشد کرد

سود خالص بیمه ما در یکسال 136 میلیارد تومان رشد کرد

سود خالص شرکت بیمه ما در پایان سال گذشته به رقم ۵۴۸ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه ما به تازگی صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 12 اسفند سال گذشته خود را منتشر کرده است.

سودخالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ،412 میلیارد تومان بوده است.

دراین گزارش، سود عملیاتی شرکت بیمه ما در پایان سال گذشته به رقم 540 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت بیمه ما در پایان سال گذشته 800 میلیارد تومان بوده هرچند که  این شرکت در مرحله افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی قرار دارد و درحال پیوستن به شرکت های هزار میلیارد تومانی است.

محسن خوارزمی، ابراهیم کاردگر، منوچهر کبیری، محسن احسانی و مهدی شمسایی زفرقندی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ما را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در انتهای سال گذشته با 33 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به رقم 686 ریال رسیده است.

 

ارسال نظر