شناسه خبر : 49572

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه با به کار گیری این روش‌ها به بلوغ بیشتری می رسد

صنعت بیمه با به کار گیری این روش‌ها به بلوغ بیشتری می رسد

سید مجید بختیاری، کارشناس صنعت بیمه:

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، وقتی در یک نظام اقتصادی و اجتماعی در حوزه بیمه کار می شود برای اینکه بتوان آن ارزش ها و توقعات مورد انتظار را به شکلی مدرن برآورده کرد به طوریکه قوانین و مقررات کامل اجرا شوند نیازمند همکاری فرا بخشی است.

همکاری های جدی در همه حوزه ها باید صورت بگیرد و آن سازمان هایی که خارج از صنعت بیمه هستند و به احترام قانون و مقرراتی که در قانون آمده و قاعدتا باید همه به آن پایبند باشیم، متعهد باشند و کنار هم قرار بگیرند. 

هر چه این موضوع بیشتر تمرین شود، بلوغ بهتری اتفاق می افتد و این بلوغ ارزش های بالاتری را خلق می کند.

حاصل این همکاری ها هم دستاورد و ارزشی می شود که به نظرم بهبود عملیات در همه حوزه ها است و بازخورد هم دارد.

اطلاعات به صنعت بیمه وارد می‌شود و نتایج از سمت این دستگاه‌ها برگشت داده می‌شود و برای همه جوانب مفید است، یعنی برای مردم، مخاطب و مشتری رضایتمندی ایجاد می‌کند.

حتی شاید شاخص مالی را در شرکت ها و در صنعت بیمه با شاخص ها و آن دغدغه هایی که سازمان های دولتی دارند می تواند بر طرف و رضایتمندی ایجاد کند.

 

حجم ویدیو: 25.58M | مدت زمان ویدیو: 00:02:46 دانلود ویدیو
ارسال نظر