شناسه خبر : 49230

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه درمان تکمیلی کارکنان صدا و سیما به دی سپرده شد

بیمه درمان تکمیلی کارکنان صدا و سیما به دی سپرده شد

مدیرعامل شرکت بیمه دی اعلام کرد که شرکت متبوع وی ، برنده مناقصه قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان سازمان صدا و سیما شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، طاهر موهبتی، توضیح داد که قرارداد بیمه درمان تکمیلی مزبور در رابطه با پوشش درمانی 30 هزار نفر از پرسنل صدا و سیما در قالب 3 طرح درمانی متفاوت بوده  که پس از تکمیل اطلاعات متقاضیان ثبت نام کننده در طرح های مزبور، آثار مالی آن از جمله نسبت به کل دارایی ها و نسبت به کل درآمد فروش مشخص خواهد شد.

 

ارسال نظر