شناسه خبر : 48253

مدیریت دارایی و بدهی یکی از اصلی ترین وظایف شرکت‌ها در بیمه های زندگی است

مدیریت دارایی و بدهی یکی از اصلی ترین وظایف شرکت‌ها در بیمه های زندگی است

احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل شرکت بیمه سامان:

به گزارش چابک آنلاین، مدیریت دارایی و بدهی یکی از اصلی ترین تکالیف و وظایف یک شرکت بیمه ای به خصوص در بیمه های زندگی است.

 شرکت های بیمه ای منطبق با تعهداتی که به بیمه گذاران خود د ارند، با منابع دریافتی از آنها دارایی هایی را بگیرند که از لحاظ بازدهی تعهدات شرکت بیمه را پوشش دهد.

درآیین نامه 68 مصوب شورایعالی بیمه به شر کت های بیمه ای اجازه داده شده  تا 16 درصد سود علی الحساب فنی به بیمه گذاران پرداخت کنند و اگر بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری گرفتند مجدد 85 درصد ان را باید به مشتری پرداخت کنند.

بنابراین شرکت های بیمه ای با آگاهی از تعهد ثابتی که دارند باید بخشی از آن دارایی را خریداری کنند که به صورت درآمد ثابت ایجاد کند و درعین حال باید دید که سایر شرکت های بیمه ای چه بازده قطعی را روی اندوخته خود پرد اخت می کنند. 

و برآن اساس، بقیه منابعی را که در اختیار داریم در حوزه های دیگری سرمایه گذاری کنیم که علاوه بر بازدهی 16 درصد بتواند محصول شرکت بیمه را در مقایسه با سایر بازدهی ها در صنعت رقابت پذیر کند.

 

حجم ویدیو: 26.92M | مدت زمان ویدیو: 00:02:44 دانلود ویدیو
ارسال نظر