شناسه خبر : 47371

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص بیمه ایران از مرز ۱۲۱ میلیارد تومان گذشت

سود خالص بیمه ایران از مرز 121 میلیارد تومان گذشت

سود خالص شرکت بیمه ایران در نیمه نخست امسال به رقم ۱۲۱میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با سودخالص 112میلیارد تومانی این شرکت در مدت مشابه سال 1401، حدود 9 میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت دولتی بیمه ایران در سال 1314 تاسیس شد و درحال حاضر سرمایه این شرکت حدود 18 هزار میلیارد تومان است.

این شرکت با 205 شعبه، 13.914نمایندگی و کارگزار حقیقی و 857 نمایندگی و کارگزاری حقوقی، به انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی می پردازد.

براساس این گزارش، شرکت بیمه ایران در نیمه نخست امسال26 هزار میلیارد تومان درآمد بیمه ای ثبت کرده است.

درآمدهای بیمه ای این شرکت در مدت مشابه سال گذشته رقمی بالغ بر 21 هزار  میلیارد تومان بوده است.

photo_2024-03-13_12-42-08

گفته می شود که مجموع درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای شرکت بیمه ایران در شش ماهه نخست امسال رقمی بالغ بر3 هزار میلیارد تومان بوده است.

درعین حال سود عملیاتی شرکت بیمه ایران در مدت مورد نظر این گزارش بالغ بر 45 میلیارد تومان بوده است.

photo_2024-03-13_12-42-05

مروری بر صورت های مالی شرکت بیمه ایران نشان داد که این شرکت درمجموع رقمی در حدود 2.486 میلیارد تومان هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی و عوارض پرداخت کرده است.

ازقرار معلوم، شرکت بیمه ایران درمدت زمان مورد نظر این گزارش، حدود 1.373 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت، 993 میلیارد تومان هزینه سهم صندوق خسارت های بدنی و 119 میلیارد تومان عوارض به نیروی انتظامی پرد اخت کرده است.

 

ارسال نظر