شناسه خبر : 47207

آرامش محصول بیمه زندگی برای مشتریان قابل مقایسه با سایرابزارهای مالی نیست

آرامش محصول بیمه زندگی برای مشتریان قابل مقایسه با سایرابزارهای مالی نیست

احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل شرکت بیمه سامان:

به گزارش چابک آنلاین، محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه براساس آیین نامه شماره 68 مصوب شورایعالی بیمه یک مدل محاسباتی دارد و شرکت های بیمه ای محصول خود را در قالب بیمه عمر و تشکیل سرمایه، بیمه عمر و سرمایه گذاری، اندوخته بازنشستگی و بیمه تحصیلات فرزندان ارائه می دهند.

با پوشش های بیمه عمر و تشکیل سرمایه، یک بیمه گذار و مشتری می تواند اطمینان حاصل کند که وقتی قراردادی را با شرکت بیمه امضا کرده و حق بیمه خود را پرداخت می کند منابعی برای آینده او پس انداز می شود.

مقایسه بین محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه با سایر محصولات مالی موجود در کشور غیر فنی است.

افراد با نیت پس اندازبه عنوان مثال برای خرید دارایی و آینده فرزندان خود مبالغی را در یک بانک سرمایه گذاری کرده و پس از آن سود بانکی به آنها تعلق می گیرد اما این سرمایه گذاری در بانک، اوراق مشارکت ، صندوق سرمایه گذاری و بازار بورس به تدریج انجام می شود.

هرچند که مشتریان محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه با عقد قرارداد در همان روز اول می توانند اطمینان حاصل کنندکه اگر امراض خاصی برای آنها پیش آید مبالغی را از شرکت بیمه دریافت می کنند و این تفاوت مهم محصول بیمه با سایرمحصولات سرمایه گذاری است.

محصول بیمه زندگی ضمن تامین مالی، آرامشی رابرای مشتریان تامین می کندکه هیچکدام از ابزارهای مالی در کشور آن را ندارند.

 

حجم ویدیو: 39.75M | مدت زمان ویدیو: 00:03:59 دانلود ویدیو
ارسال نظر