شناسه خبر : 46627

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرمایه بیمه تعاون ۱۲۰۰ میلیاردی شد

سرمایه بیمه تعاون 1200 میلیاردی شد

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت بیمه تعاون، به افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی این شرکت بیمه ای چراغ سبز نشان داد.

به گزارش چابک آنلاین، سرمایه شرکت بیمه تعاون درشرایط فعلی 500 میلیارد تومان بوده که با این افزایش 700 میلیارد تومانی سرمایه این شرکت به 1200 میلیارد تومان خواهد رسید.

ازقرارمعلوم، افزایش سرمایه صورت گرفته برای شرکت بیمه تعاون از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و اندوخته بوده است.

شرکت بیمه تعاون اعلام کرده است که با توجه به برگزاری مجمع عادی سالیانه منتهی به 29 اسفندماه سالجاری، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع، نزد ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

ترکیب هیات مدیره فعلی شرکت بیمه تعاون را افرادی چون سیدامین جوادی، جواد سهامیان مقدم، سیدمحمدرضا رسولی، امید معظمی گودرزی و سید روح الله علی پوریزدی تشکیل می دهند.

مدیریت عاملی شرکت بیمه تعاون برعهده یونس مظلومی است.

 

ارسال نظر