شناسه خبر : 46375

اختصاصی چابک آنلاین؛

جای چارچوب الزام آور ارزیابی ریسک در بیمه نامه های بزرگ خالی است

جای چارچوب الزام آور ارزیابی ریسک در بیمه نامه های بزرگ خالی است

علی جعفری، رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی: مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی از گذشته تا کنون ریسک ها را ارزیابی و کارشناسی کرده و توصیه های ایمنی لازم را به بیمه گذاران داده است.

چابک آنلاین، زهرانامداری، هنگامی که قرار است ریسک بزرگی صادر شود باید چارچوب های الزام آوری وجود داشته باشد و ارزیابی ریسک انجام شده و پس از آن نرخ گذاری شود و قبل از صدور بیمه نامه توصیه های ایمنی الزام آور به بیمه گذاران اعلام شود.

گاهی برخی از ریسک ها جدای از خسارت مالی خسارت اجتماعی هم با خود به همراه دارند، بنابراین مدیریت ریسک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی نقش بزرگی در این بین دارد.

بنابراین در ریسک های بزرگ نقش بیمه گران اتکایی بسیار پررنگ است و برای پوشش اتکایی باید چارچوب و الزاماتی گذاشته شود.

 

حجم ویدیو: 26.09M | مدت زمان ویدیو: 00:05:03 دانلود ویدیو
ارسال نظر