شناسه خبر : 45429

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی به دنبال سرمایه گذاری در شرکت های جدید فناور نیست

بیمه مرکزی به دنبال سرمایه گذاری در شرکت های جدید فناور نیست

علی بنیادی نائینی، عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی: در یک مقطعی بیمه مرکزی برای تحریک بازار از منظر توسعه فناوری، ورود کرده و در برخی از شرکت های فناوری سرمایه گذاری کرد و یا با افرادی که ایده داشتند از طریق شرکت های وابسته شریک شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، برنامه بیمه مرکزی این است که شرکت های مذکور را واگذار کند و از این پس هم به سراغ تصدی و سرمایه گذاری های این چنینی نرود و فقط تسهیل گری کند.

شرکت های فناوری اگر میخواهند در زنجیره عملیات بیمه گری حضور داشته باشند و رقابت کنند  خوب است اما بیمه مرکزی دخالت نخواهد کرد زیرا سرمایه گذاری بیمه مرکزی دراین بخش می تواند  فضا را برای شرکت های کوچک بسته کند.

از سوی دیگر بیمه مرکزی به دنبال واگذاری آن بخش هایی است که در آنها سرمایه گذاری کرده است.

 

حجم ویدیو: 18.61M | مدت زمان ویدیو: 00:02:47 دانلود ویدیو
ارسال نظر