شناسه خبر : 44939

اختصاصی چابک آنلاین؛

برخی از آیین نامه ها دست شرکت های بیمه ای را برای رقابت بیشتر بسته است

برخی از آیین نامه ها دست شرکت های بیمه ای را برای رقابت بیشتر بسته است

سید کاظم ملکوتی، کارشناس صنعت بیمه: بیمه فعالیتی تخصصی و پیچیده است و معیارها و آنالیز هایی که شرکت های بیمه ای برای تعیین نرخ در نظر میگیرند با توجه به شرایط حال مورد بیمه و گذشته آن است اما در این بین آیین نامه ۹۴ کمی دست شرکت های بیمه ای را بسته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، با توجه آزاد سازی نرخ ها ، شرکت های بیمه ای خواهان آن هستند که بر اساس آنالیزی که خود انجام می دهند نرخ ها را تعیین کنند و بحث رقابت نیز مطرح است اما باید اجازه بدهند شرکت های بیمه بر اساس شرایط خاصی که ایجاد می شود برای مورد و موضوع  بیمه خود اعمال نرخ کنند .

از زمانی که نرخ ها در صنعت بیمه آزاد شد دیگر نرخ شکنی معنا و مفهومی ندارد و باید اجازه داد که  شرکت های بیمه رقابت خود را انجام دهند.

بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید نظارت مالی را بر شرکت های بیمه داشته باشد و زمانی که ببیند شرکت بیمه ای اشتیاق به ریسک زیاد دارد  باید جلوی آن  شرکت را بگیرد.

برخی از آیین نامه هایی که تنظیم می شود  6 ماه بعد آن مساله دیده نشده . فقط همان لحظه را می بیند.

 

حجم ویدیو: 107.39M | مدت زمان ویدیو: 00:04:20 دانلود ویدیو
ارسال نظر