شناسه خبر : 44938

اختصاصی چابک آنلاین؛

شیوۀ برخورد بیمه مرکزی با شرکت های بیمه ای از پسینی به پیشینی تبدیل می شود

شیوۀ برخورد بیمه مرکزی با شرکت های بیمه ای از پسینی به پیشینی تبدیل می شود

علی استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بیمۀ مرکزی با همۀ شرکت‌های بیمه در مواجهه با آیین نامه‌ها، به طور یکسان رفتار می‌کند و اگر شرکت بیمه ای کوچک‌ترین آیین‌ نامه‌ای را رعایت نکند با آن همان برخوردی را خواهد شد که با شرکت دیگر می شود.

به گزارش چابک آنلاین، بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را به دسته‌های خوب و بد تقسیم نمی‌کند، زیرا ممکن است در مورد شرکتی که فقط یک تخلف داشته به یک تذکر اکتفا کند و شرکت بیمه دیگری را که تعداد تخلفات متعددی دارد به کمیته برده شود اما به هر نحو با هر شرکت بیمه ای که دچار انحراف از آیین‌نامه‌های بیمۀ مرکزی شود برخورد خواهد شد.

در حال حاضر شیوۀ برخورد بیمه مرکزی به صورت پسینی است، بدین معنا که ابتدا باید اتفاقی بیفتد و بیمه مرکزی مطلع شود که آن رفتار برخلاف آیین نامه بوده و سپس برخورد کند هرچند که این شیوۀ درستی برای حکمرانی و نظارت در بیمۀ مرکزی نیست و ما به دنبال اصلاح آن هستیم تا نظارت ما یک نظارت هوشمند و پیشینی باشد.

دربارۀ بحث نرخ شکنی، اگر بخواهیم دوباره به سراغ  نرخ‌گذاری برویم باید به عقب برگردیم و از ابتدا تعرفه‌گذاری کنیم.

بهترین کار همان بحث رتبه‌بندی است، باید بتوانیم شاخص‌های رتبه‌بندی را دقیق و شفاف کنیم و عددها و کمی‌سازی‌هایمان آن‌قدر درست باشد که رتبۀ یک شرکت مطابق با واقعیت باشد.

اگررتبه‌بندی  شرکتها اجرایی شود، این موضوع خودبه‌خود منجر به جلوگیری از نرخ‌شکنی خواهد شد و شرکتی که توانایی لازم را نداشته باشد نمی‌تواند به سراغ شرکت بزرگ‌تر برود.

 

حجم ویدیو: 23.95M | مدت زمان ویدیو: 00:02:47 دانلود ویدیو
ارسال نظر